ZEC Civiel is onderdeel van ZEC, een onafhankelijk ingenieursbureau met kennis op het gebied van grond-, weg-, water- en betonbouw. De producten en diensten van ZEC zijn ontstaan uit de vraag vanuit de civiele-sector.

ZEC Civiel onderscheidt zich op markt door het ontzorgen van de opdrachtgever, full service en een flexibele organisatie welke snel in kan springen op veranderingen tijdens het proces.
Constructief overleg, het geven van feedback en het continu toetsen tijdens een traject zijn voor ons kernpunten in het streven naar maximale kwaliteit. 
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van ZEC Civiel, kunt u er zeker van zijn dat u werkt met een team welke beschikt over de juiste kennis en ervaring.

Historie

In het jaar 2002 heeft dhr. de Jonge besloten om zijn eigen kennis en ervaring te gaan gebruiken voor zijn eigen onderneming met de naam ZEC. In 2002 is ZEC opgericht als eenmanszaak met een kantoor in Driewegen. In 2006 is ZEC verhuisd naar een nieuw eigen kantoor aan de Schouwersweg 9 in Heinkenszand waar het is voorzien van alle moderne faciliteiten voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.
Begin 2012 is er voor gekozen de naam van het bedrijf enige aanvulling te geven zodat er in een opslag duidelijk is in welk werkgebied wij ons begeven. Vandaar dat ZEC is aangevuld met de tekst “Civiel”. Naast de aanpassing van de bedrijfsnaam, is tevens de gehele huisstijl vernieuwd en is er een compleet nieuwe website gerealiseerd, die constant up-to-date wordt gehouden van de laatste werkzaamheden. Op deze manier is onze website constant in beweging.

Werkgebied

Het werkgebied van ZEC Civiel strekt zich inmiddels uit over Zeeland, Brabant en de Zuid Hollandse Eilanden.

Expertise

ZEC Civiel kan de opdrachtgever ontzorgen door het leveren van de volgende producten en diensten:

 •  Hoogte- en inmetingen en uitzetwerkzaamheden
 •  Civieltechnisch ontwerp- en tekenwerk
 •  Groenplannen
 •  Rioleringplannen en berekeningen
 •  Contractvorming (EMVI, D&C)
 •  RAW-bestekken
 •  Budget- en bestekramingen
 •  Veiligheids- en gezondheidsplannen
 •  Directievoering en toezicht
 •  Vergunningstrajecten
 •  Detachering

Werkgevers

ZEC Civiel heeft in de loop der jaren een breed scala aan opdrachtgevers opgebouwd waar tot op heden nog steeds zaken mee wordt gedaan.
Hieronder een aantal disciplines van de opdrachtgevers waar ZEC Civiel voor werkt:

 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Projectontwikkelaars
 • Recreatiegemeenschappen
 • Aannemers
 • Woningbouwverenigingen
 • Architectenbureaus
 • Stedenbouwkundigen
 • Landschapsarchitecten
 • Instellingen en bedrijven

Werkwijze

ZEC Civiel hecht waarde aan helder en open contact met zijn opdrachtgevers. Daarom worden de volgende zaken ook besproken in een eerste inventarisatieronde met de opdrachtgever:

 • Programma van eisen
 • Randvoorwaarden
 • Uitgangspunten
 • Bestaande situatie
 • Presentatie globaal ontwerp met globale kostenvorming
 • Vaststellen ontwerp
 • Startoverleg met derden
 • Project uitvoeringsgereed maken
 • Definitieve vaststelling kosten

Software

ZEC Civiel werkt met de nieuwste software waarmee een brede totaaloplossing kan worden geboden voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Tevens is de software met elkaar geschakeld waardoor er snel kan worden ingespeeld op wijzigingen tijdens het voorbereidingsproces.

Enige software programma’s:

 • Civieltechnische tekenwerk: Microstation V8i en autocad 2012
 • Rijcurve simulaties: Transoft Solutions
 • (RAW)-bestekken: Bakker en Spees
 • Calculaties: Bakker en Spees
 • V&G-plannen (ontwerpfase): Bakker en Spees
 • Besteksadministratie: Bakker en Spees

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl