Het werkgebied van ZEC Civiel strekt zich inmiddels uit over Zeeland, Brabant en de Zuid Hollandse Eilanden.

Expertise

ZEC Civiel kan de opdrachtgever ontzorgen door het leveren van de volgende producten en diensten:

 • Hoogte- en inmetingen en uitzetwerkzaamheden
 •  Civieltechnisch ontwerp- en tekenwerk
 •  Groenplannen
 •  Rioleringplannen en berekeningen
 •  Contractvorming (EMVI, D&C)
 •  RAW-bestekken
 •  Budget- en bestekramingen
 •  Veiligheids- en gezondheidsplannen
 •  Directievoering en toezicht
 •  Vergunningstrajecten
 •  Detachering

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl