ZEC Civiel hecht waarde aan helder en open contact met zijn opdrachtgevers. Daarom worden de volgende zaken ook besproken in een eerste inventarisatieronde met de opdrachtgever:

  • Programma van eisen
  • Randvoorwaarden
  • Uitgangspunten
  • Bestaande situatie
  • Presentatie globaal ontwerp met globale kostenvorming
  • Vaststellen ontwerp
  • Startoverleg met derden
  • Project uitvoeringsgereed maken
  • Definitieve vaststelling kosten

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl