ZEC Construct is onderdeel van ZEC, een onafhankelijk ingenieursbureau met kennis op het gebied van grond-, weg-, water- en betonbouw. De producten en diensten van ZEC zijn ontstaan uit de vraag vanuit de civiele-sector. ZEC beschikt dan ook over een civiele tak, genaamd ZEC Civiel. Door toenemende vraag, is er besloten een apart werkveld op te richten op het gebied van de water- en betonbouw.

ZEC Construct onderscheidt zich op markt door het ontzorgen van de opdrachtgever, full service en een flexibele organisatie welke snel in kan springen op veranderingen tijdens het proces. Constructief overleg, het geven van feedback en het continu toetsen tijdens een traject zijn voor ons kernpunten in het streven naar maximale kwaliteit. 
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van ZEC Construct, kunt u er zeker van zijn dat u werkt met een team welke beschikt over de juiste kennis en ervaring.

Door de combinaties van ZEC Civiel en ZEC Construct is er een integrale projectaanpak mogelijk. Op deze manier kunnen raakvlakken op elkaar worden afgestemd, waardoor er efficiënter kan worden gewerkt en faalkosten tot een minimum worden beperkt.

Werkgebied

Het werkgebied van ZEC Construct strekt zich inmiddels al uit over Zeeland, Brabant en de Zuid Hollandse Eilanden.

Expertise

ZEC Construct kan de opdrachtgever ontzorgen door het leveren van de volgende producten en diensten:

 •  Detail- inmetingen en uitzetwerkzaamheden
 •  Beton- en waterbouwkundig ontwerp- en tekenwerk
 •  Zettingsberekeningen
 •  Paalberekeningen
 •  Constructieberekeningen
 •  Berekeningen sleufloze technieken
 •  Vergunningstrajecten

Werkgevers

ZEC Construct heeft in de korte tijd al de nodige opdrachtgevers opgebouwd waar tot op heden nog steeds zaken mee wordt gedaan.

Hieronder een aantal disciplines van de opdrachtgevers waar ZEC Civiel voor werkt: 

 •  Aannemers
 •  Projectontwikkelaars
 •  Architectenbureaus
 •  Recreatiegemeenschappen

Werkwijze

ZEC Construct hecht waarde aan helder en open contact met zijn opdrachtgevers. Daarom worden de volgende zaken ook besproken in een eerste inventarisatieronde met de opdrachtgever:

 •  Programma van eisen
 •  Randvoorwaarden
 •  Uitgangspunten
 •  Uit te voeren onderzoeken
 •  Vergunningen
 •  Bestaande situatie
 •  Nieuwe situatie
 •  Economische haalbaarheid
 •  Materialen
 •  Tijdsbestek
 •  Taakverdeling
 •  Projectteam voor project

Software

ZEC Construct werkt met de nieuwste software waarmee een brede totaaloplossing kan worden geboden voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Tevens is de software met elkaar geschakeld waardoor er snel kan worden ingespeeld op wijzigingen tijdens het voorbereidingsproces.

Enige software programma’s:

 •  Constructief tekenwerk: Microstation V8i en autocad 2012
 •  Inmeting/ detailmetingen: Total Station, GPS
 •  Sterkteberekeningen: Matrix
 •  Zettingsberekeningen: Matrix
 •  Constructieberekeningen: Matrix

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl