Aanleg strandtrappen Noordduin en Trommelweg

In opdracht van de gemeente Veere heeft ZEC Civiel de civieltechnische voorbereiding van het project “Vervangen strandovergangen Trommelweg en Noordduin” te Domburg uitgevoerd.

Het project is gelegen aan de Schelpweg tussen Weskapelle en Domburg.

ZEC Civiel heeft voor de technische uitwerking van het project de volgende werkzaamheden verricht:

- naverkenning/ inventarisatie gegegevens;
- het uitvoeren van een hoogtemeting (GPS);
- het maken van diverse bestekstekeningen;
- het bepalen van bestekshoeveelheden;
- het maken van een 3D volumeberekening;
- het maken van een RAW-bestek;
- het maken van een V&G-plan-ontwerpfase;
- het houden van de nota van inlichtingen;
- het maken van een besteksbegroting.

De werkzaamheden van ZEC Civiel zullen omstreeks eind februari 2013  gereed zijn.

Opdrachtgever

Gemeente Veere

Aanbesteding

Onderhandse aanbesteding

Aannemer

Aannemingsbedrijf Vissers B.V.

Aanneemsom

€84.800,-

Oplevering

April 2013

Toezicht / directie

Gemeente Veere

Werkzaamheden

het treffen van verkeersmaatregelen
het opbreken van de bestaande trap
het uitvoeren van grondwerk
uitvoeren van uitzetwerk
het aanbrengen van een nieuwe trap met rustbordessen (Azobé, Billinga)
het aanbrengen van een houten damwand
het aanbrengen van betonnen keerwanden
het aanbrengen van een teenconstructie
het aanbrengen van elementenverhardingen
het inplanten van helmgras

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl