Asfaltbestek Van de Spiegelstraat en Kattendijksedijk

Jaarlijks wordt door de gemeente Goes groot onderhoud gepleegd aan de asfaltwegen binnen de gemeente. Voor dit asfaltbestek zijn de Kattendijksedijk en het kruispunt Van de Spiegelstraat-Zonnebloemstraat geselecteerd voor groot onderhoud. Hierbij wordt in de meeste gevallen alleen de deklaag gefreesd en opnieuw geasfalteerd. Naast het groot onderhoud is binnen dit asfaltbestek het kruispunt Van de Spiegelstraat - Zonnebloemstraat gereconstrueerd. Gemeente Goes heeft ZEC Civiel de opdracht gegeven om de civieltechnische voorbereiding van het project “Asfaltbestek Van de Spiegelstraat en Kattendijksedijk" te Goes op zich te nemen. Hiernaast heeft gemeente Goes ZEC opdracht gegeven om de directievoering op zich te nemen.

Het bestaande kruispunt Van de Spiegelstraat-Zonnebloemstraat was in de bestaande situatie nog ingericht voor deze verkeerslichten met meerdere voorsorteerstroken. Door het uitschakelen van de verkeerslichten zijn deze voorsorteerstroken overbodig geworden. In het nieuwe ontwerp worden de bestaande voorsorteerstroken verwijderd en wordt ter plaatse van de middenberm een opstelplaats gerealiseerd voor afslaand verkeer. Hiernaast is het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de Van de Spiegelstraat te smal, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. In de nieuwe situatie wordtde rijbaan, fietspad en trottoir zodanig aangepast dat conform dit de geldende richtlijnen is ingericht.

Naast het kruispunt Van de Spiegelstraat - Zonnebloemstraat is het laatste gedeelte van de Kattendijksedijk (tussen restaurant de Vier Linden en wijk Goese Meer) omgevormd van een rijbaan naar een fietsstraat. De bestaande elementenverharding op de verbinding tussen de Houtkade en de Kattendijkse dijk is verwijderd en hierbij is een asfaltverharding aangebracht.

ZEC Civiel heeft voor de technische uitwerking van het project de volgende werkzaamheden verricht:

 • naverkenning/ inventarisatie gegegevens;
 • het maken van een Definitief Ontwerp;
 • het informeren van aanliggende bedrijven;
 • het maken van bestekstekeningen;
 • het bepalen van bestekshoeveelheden;
 • het opstellen van een RAW-bestek;
 • het maken van een V&G-plan-ontwerpfase;
 • het houden van de nota van inlichtingen;
 • het maken van een besteksbegroting.

Voor de directievoering heeft ZEC Civiel de volgende werkzaamheden verricht:

 • Controleren concept tekeningen en concept bestek;
 • Bijhouden besteksadministratie;
 • Contact onderhouden met omgeving;
 • Regelmatig overleg met projectleider;
 • Directievoering en toezicht houden;

Opdrachtgever

Gemeente Goes

Aanbesteding

27-05-2016

Aannemer

H4A B.V. te Sas van Gent

Aanneemsom

€ 318.000,-

Oplevering

02-02-2017

Toezicht / directie

ZEC

Foto's

Nieuwe situatie

Overzicht nieuwe situatie Van der Spiegelstraat Goes

Oude situatie

Bestaande situatie Van de Spiegelstraat
Van de Spiegelstraat richting Shell

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl