Bouwrijp maken industrieterrein en aanbrengen verkeersvoorzieningen Middelharnis

Voor de gemeente Middelharnis hebben we de uitbreiding van het industrieterrein aan de Zuidelijke Randweg voorbereid.

Tijdens deze voorbereiding kwam de gemeente met de volgende vraag om ook verkeersvoorzieningen in deze Zuidelijke Randweg voor te bereiden. Dit resulteerde in 2 bestekken met tekeningen met als gunnings criteria het totaal van de 2 inschrijfbiljetten.

Opdrachtgever

Gemeente Middelharnis

Aanbesteding

Onderhandse aanbesteding

Aannemer

Aannemingsbedrijf Gebr. OOms B.V.

Oplevering

Oktober 2011

Toezicht / directie

Gemeente Middelharnis

Werkzaamheden

Bouwrijp maken en aanleggen verkeersvoorzieningen

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl