Herinrichten Banckertplein

De gemeente Middelburg heeft ons in 2011 opdracht gegeven voor het maken van bestek en tekeningen betreffende herinrichting Banckertplein te Middelburg.

Dit kruispunt was voorzien van verkeerslichten maar gezien de soms lange wachttijden wilde men een overzichtelijk kruispunt zonder verkeerslichten, ook omdat hier veel bus verkeer aanwezig is.
Samen met de verkeerskundige van de gemeente Middelburg en de bewoners zijn we tot een oplossing gekomen dat alle verkeer goed functioneert hier, dus alles is gemengd door elkaar alleen door gebruik te maken van rode asfalt en stilstones in de fietsstroken is er onderscheid gemaakt voor de weggebruikers. Dit kruispunt is naar tevredenheid van gemeente en bewoners tot stand gekomen.

Opdrachtgever

Gemeente Middelburg

Aanbesteding

Onderhandse aanbesteding

Aannemer

Aannemingsbedrijf BAM Wegen B.V.

Toezicht / directie

ZEC Civiel

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl