Herinrichting Westsingel, Naereboutstraat en Hollandiaplein te Goes

In heel Nederland is de verbetering van, met name naoorlogse, woonwijken aan de gang. Deze vernieuwing heet ook wel herstructurering. In Goes-West staan circa 1.500 woningen. Er is een Masterplan Goes-West opgesteld met voorstellen voor herstructurering van de wijk. Sinds enkele jaren is Gemeente Goes en diverse ontwikkelingsmaatschappijen bezig met het uitvoeren van het Masterplan. Binnen dit plan vallen diverse wegen, waaronder de Westsingel, de Naereboutstraat en het Hollandiaplein. Gemeente Goes heeft ZEC Civiel de opdracht om de civieltechnische voorbereiding van het project “Herinrichting Westsingel, Naereboutstraat en Hollandiaplein" te Goes op zich te nemen.

Tijdens de voorbereiding is het project opgesplitst in twee apparte opdrachten, namelijk:

 • Herinrichting Westsingel en Naereboutstraat;
 • Herinrichting Groenvakken Hollandiaplein;

ZEC Civiel heeft voor de civieltechnische uitwerking voor het onderdeel Herinrichting Westsingel en Naereboutstraat de volgende werkzaamheden verricht:

 • naverkenning/ inventarisatie gegegevens;
 • het maken van diverse bestekstekeningen;
 • het bepalen van bestekshoeveelheden;
 • het maken van een RAW-bestek;
 • het maken van een V&G-plan-ontwerpfase;
 • het houden van de nota van inlichtingen;
 • het maken van een besteksbegroting.

Bij de civieltechnisch uitwerking is met de herinrichting van de Naereboutstraat rekening gehouden met denieuwbouw van een appartementencomplex met zestig sociale huurpappartementen.

Voor het onderdeel Herinrichting Groenvakken Hollandiaplein heeft ZEC Civiel de volgende werkzaamheden verricht:

 • naverkenning/ inventarisatie gegegevens;
 • het maken van diverse tekeningen op besteksniveau;
 • het bepalen van hoeveelheden;
 • het opstellen van werkomschrijving;

 

Opdrachtgever

Gemeente Goes

Aanbesteding

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Aannemer

Gebr. J. en P. Oomen B.V. en M&K Bestratingen

Aanneemsom

€141.780,-- en €49.000,--

Oplevering

eind 2017

Toezicht / directie

gemeente Goes

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl