Reconstructie Anthony Fokkerstraat te Goes

In opdracht van gemeente Goes heeft ZEC de civieltechnische voorbereiding op zich genomen van het project ‘Reconstructie Anthony Fokkerstraat te Goes’.

De Anthony Fokkerstraat is een onderdeel van het project “Goes beter bereikbaar”. Hierbij is de bestaande rijbaan zodanig omgevormd dat een verkeersveilige situatie ontstaan is. In de bestaande situatie lag aan beide zijden een fietspad. In de nieuwe situatie is aan de noordzijde van de Anthony Fokkestraat een tweezijdig bereden fietspad aangelegd.

Hiernaast was de rijbaan van de Anthony Fokkestraat onderdeel van Groot onderhoud asfaltverhardingen 2017. Voor het onderhoud is de bestaande deklaag verwijderd en zijn reparaties uitgevoerd aan de onder- en tussenlaag. Vanuit de gemeente was een nieuw profiel aangegeven met daarbij de maatvoering van de rijbaan. ZEC Civiel heeft dit profiel, in overleg met de gemeente, verder uitgewerkt.

Vanuit het Groot onderhoud asfaltverhardingen is de Albert Plesmanweg, Venijn Stuartlaan en diverse kleine reparatievakken toegevoegd aan het project.

Voor dit project heeft ZEC de volgende werkzaamheden heeft gedaan:

 • Naverkenning/inventarisatie gegevens;
 • Opstellen van het voorontwerp;
 • Technische uitwerking van het voorontwerp;
 • Uitvoeren van een hoogtemeting;
 • Opstellen plan t.b.v. waterafvoer;
 • Opstellen bestekstekeningen;
 • Opstellen bestek;
 • Opstellen bestekramingen;
 • Opstellen van een aanbestedingsleidraad;
 • Opstellen van een V&G-plan;
 • Opstellen faseringsplan.

Opdrachtgever

gemeente Goes

Foto's

Anthony Fokkestraat Rotonde Nansenbaan
Anthony Fokkestraat Rotonde Nansenbaan

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl