Reconstructie Olmenlaan te Middelburg

In opdracht van de gemeente Middelburg heeft ZEC Civiel de civieltechnische voorbereiding van het project “Reconstructie Olmenlaan” te Middelburg uitgevoerd. Het project omvat de volgende straten; Seissingel, Olmenlaan, Berkenlaan, Eikenlaan, Essenlaan en Seisweg.

ZEC Civiel heeft voor de technische uitwerking van het project de volgende werkzaamheden verricht:

  • het uitvoeren van een asfaltonderzoek;
  • het inventariseren van de bestaande situatie incl. controle diepteligging bestaande riolering;
  • het dynamische berekenen van het nieuwe rioolstelsel;
  • het maken van een voorontwerp;
  • het opstellen van een uitvoeringsplanning;
  • het opstellen van een presentatie incl. verzorgen informatieavond voor omwonenden;
  • het opstellen van een RAW-bestek;
  • het opstellen van de bestekstekeningen;
  • het opstellen van een besteksraming;
  • het voeren van directie en toezicht tijdens de uitvoering;

De werkzaamheden van ZEC Civiel zullen omstreeks eind juli 2012 gereed zijn.

Opdrachtgever

Gemeente Middelburg

Aanbesteding

Onderhandse aanbesteding

Aannemer

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Aanneemsom

€ 206.000,00

Oplevering

September 2010

Toezicht / directie

Zeeland Engineering Consultants

Werkzaamheden

het opbreken van verhardingen (elementen- en asfaltverharding)
het aanbrengen van een nieuw rioolstelsel (DWA+HWA)
het vernieuwen van kolk- en huisaansluitingen
het aanbrengen van asfaltverhardingen
het aanbrengen van elementenverhardingen

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl