Reconstructie Tiendenplein te Goes

In opdracht van KWS Infra heeft ZEC het civieltechnisch ontwerp mogen uitwerken voor het Tiendenplein.

In de bestaande situatie is het Tiendenplein een dubbelstrooksrotonde. Door de groei van de stad Goes neemt de verkeersintensiteit toe. Tijdens spitsuren wordt de binnenste rijstrook van de rototnde relatief weinig gebruikt, waardoor oponthoud ontstaat. De verkeersstroming is hierdoor niet optimaal.  Om de verkeersstroom beter te geleiden wordt de dubbelstrooksrotonde omgevormd tot een turborotonde. De rotonde wordt zo ingericht dat automobilisten vooraf hun richting kiezen, welke wordt aangegeven door bewegwijzering op bebording en markering.

Hiernaast wordt noordoost van de rotonde een nieuw bedrijventerrein "De Goese Poort" aangelegd. Op de nieuwe turborotonde wordt een aansluiting gemaakt naar dit nieuwe bedrijventerrein. Ook wordt door KWS een nieuwe fietstunnel aangelegd.

Gemeente Goes en KWS zijn een bouwteam gestart waarbij ZEC, opdracht van KWS, het civieltechnische ontwerp heeft mogen uitwerken. Hierbij zijn diverse varianten uitgewerkt. De verschillende varianten zijn getoetst op de geldede normen en op de rijcurves. Inmiddels is de beste variant uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen en zijn de werkzaamheden gestart.

Naast de civieltechnische uitwerking van het ontwerp heeft ZEC de constructieve berekeningen van de fietstunnel en de aanrijdbeveiliging (barriers) verzorgd.

ZEC Civiel heeft voor de technische uitwerking van het ontwerp de volgende werkzaamheden verricht:

  • naverkenning/ inventarisatie gegegevens;
  • het opstellen van meerdere varianten;
  • het toetsen van de varianten;
  • het maken van een Concept Ontwerp;
  • het maken van een Definitief Ontwerp;
  • Uitvoeringstekeningen;
  • Constructieberekeningen van de fietstunnel;
  • Constructieberekeningen van de aanrijdbeveiliging (barriers).

 

Meer informatie over het project is te vinden op de website van gemeente goes.

Opdrachtgever

KWS Infra B.V.

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl