Salvador Dalistraat te Vlissingen

In 2010 heeft de gemeente Vlissingen ons opdrachtgegeven voor de reconstructie van de Bonedijkestraat (dit was de oude benaming) nu is het de Salvador Dalistraat.

In deze straat (oud Vlissingen) zijn een heleboel gebouwen gesloopt om aan deze wijk een frisser gezicht te geven. Samen met de gemeente Vlissingen met als projectleider dhr Schrikkenberg zijn we gekomen tot een mooi ontwerp met gebruik van asfalt in de rijbaan en gebakken materialen in parkeervakken en loopstroken.

Opdrachtgever

Gemeente Vlissingen

Aanbesteding

Onderhandse aanbesteding

Toezicht / directie

Gemeente Vlissingen

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl