Valorisatie doorgaande route Arnemuiden

In opdracht van de gemeente Middelburg heeft ZEC Civiel de civieltechnische voorbereiding van het project “Valorisatie doorgaande route Arnemuiden” te Arnemuiden uitgevoerd.

Het project is gelegen in de doorgaande route door Arnemuiden vanaf de spoorovergang (Schuttershof) tot aan de rotonde die vervolgens aansluit op de A58. Het project omvat de volgende straten; Nieuwlandseweg, Schuttershof en Noordwal.
ZEC Civiel heeft voor de technische uitwerking van het project de volgende werkzaamheden verricht:
- het inventariseren van de bestaande situatie;
- het informeren van derde partijen i.v.m. knelpunten;
- het maken van een voorontwerp conform ASVV 2004;
- het maken van een presentatietekening;
- het maken van een powerpoint presentatie;
- het uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek;
- het maken van bestekstekeningen;
- het opstellen van een RAW-bestek (openbare aanbesteding);
- het opstellen van een besteksraming;
- het opstellen van een V&G-plan-ontwerpfase;
- het maken van omleidingstekeningen;'
- het opstellen van een gunningsadvies;
 

Opdrachtgever

Gemeente Middelburg

Aanbesteding

Nationale openbare aanbesteding

Aannemer

BAM wegen bv Regio Zuidwest

Aanneemsom

€ 517.000,00

Oplevering

Voor bouwvak 2012

Toezicht / directie

Gemeente Middelburg

Werkzaamheden

het opbreken van de bestaande bestrating
het uitvoeren van grondwerken
het aanbrengen van nieuwe kolk- en huisaansluitingen
het aanbrengen van een nieuwe fundering
het aanbrengen van nieuwe trottoirbanden en opsluitbanden
het aanbrengen van nieuwe tegelverharding in trottoirs
het aanbrengen van nieuwe gebakkenstraatstenen in rijbaan en parkeerplaatsen
het aanbrengen van asfaltverharding met streetprint
het aanbrengen van markeringen
het aanbrengen van afzetpalen in de vorm van meerpalen
het treffen van verkeersmaatregelen i.v.m. het gefaseerd uitvoeren van het werk

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl