Vervangen DWA- en aanleg HWA-riolering 't Zanddorp te Middelburg

In opdracht van de gemeente Middelburg heeft ZEC Civiel de civieltechnische voorbereiding van het project “Vervangen DWA- en aanleg HWA-riolering 't Zanddorp” te Middelburg uitgevoerd.

Het project is gelegen in het westelijke deel van Middelburg en omvat de straten 't Zanddorp, Koninginnelaan en Breeweg. ZEC Civiel heeft voor de technische uitwerking van het project de volgende werkzaamheden verricht:
- Het inventariseren van de bestaande situatie incl. controle diepteligging bestaande riolering;
- Het informeren van derden partijen;
- Het dynamische berekenen van het nieuwe rioolstelsel;
- Het opstellen van een budgetraming;
- Het maken van bestekstekeningen;
- Het verzorgen van presentatie aan omwonende;
- Het opstellen van een bestek volgens het moederbestek van de gemeente Middelburg;
- Het opstellen van een besteksraming;
- Het opstellen van een V&G-plan ontwerpfase.

 

Opdrachtgever

Gemeente Middelburg

Aanbesteding

Onderhandse aanbesteding

Aannemer

Merwecombinatie Zeeland b.v.

Aanneemsom

€383.000,00

Oplevering

Eind 2010

Toezicht / directie

Gemeente Middelburg

Werkzaamheden

het openbreken van verhardingen
het uitvoeren van grondwerken
het opbreken van de bestaande riolering
het aanbrengen van nieuwe riolering (DWA+HWA)
het vervangen van kolk- en huisaansluitingen
het aanbrengen van verhardingen

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl