Vervangen riolering Kromwegesingel te Oost-souburg

In opdracht van de gemeente Vlissingen heeft ZEC Civiel de civieltechnische voorbereiding van het project “Vervangen riolering Kromwegesingel ” te Oost-Souburg uitgevoerd.

Het project is gelegen aan de rand van Oost-Souburg naast de A58. Het project omvat de volgende straten; Kromwegesingel, Ritthemsestraat en Burgemeester Stemerdinglaan.
ZEC Civiel heeft voor de technische uitwerking van het project de volgende werkzaamheden verricht:
- het inventariseren van de bestaande situatie incl. controle diepteligging bestaande riolering;
- het maken van een voorontwerp;
- het aanvragen van de benodigde vergunningen;
- het uitvoeren van het grondonderzoek;
- het opstellen van een bemalingsadvies;
- het opstellen van bestekstekeningen;
- het opstellen van een RAW-bestek;
- het opstellen van een besteksraming;
- het opstellen van een V&G-plan-ontwerpfase;
- het opstellen van omleidingstekeningen;'
- het opstellen van een gunningsadvies;
- het opstellen-, aanvragen- en controleren van offertes;
- coordinatie van levering van materialen door diverse leveranciers.
 

Opdrachtgever

Gemeente Vlissingen

Aanbesteding

Onderhandse aanbesteding

Aannemer

Gebr. Oomen b.v.

Aanneemsom

€ 266.780,00

Oplevering

Eind maart 2012

Toezicht / directie

Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

het opbreken van de bestaande bestrating (betonstraatstenen)
het uitvoeren van grondwerken
het volschuimen van het bestaande riool
het aanbrengen van een nieuw gemengd riool (GVK 800 en 1000 mm.)
het aanbrengen van prefab betonputten 1300x1300 mm.
het aanbrengen van een prefab overstortput 2000x3000 mm.
het aanbrengen van nieuwe kolk- en huisaansluitingen
het aanbrengen van een nieuwe fundering (betongranulaat)
het aanbrengen van nieuwe trottoirbanden en opsluitbanden
het aanbrengen van nieuwe tegelverharding in trottoirs
het aanbrengen van nieuwe betonstraatstenen in parkeervakken
het aanbrengen van vrijgekomen betonstraatstenen in rijbaan
het treffen van verkeersmaatregelen i.v.m. het gefaseerd uitvoeren van het werk

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl