Woonrijp maken omliggend openbaar gebied dok van Perry te Vlissingen

ZEC heeft voor de gemeente Vlissingen de gehele civiel technische voorbereiding verzorgt.

De gehele verzorging bestond uit de volgende zaken:
- naverkenning/ inventarisatie gegegevens;
- het uitvoeren van een hoogtemeting (GPS);
- het uitvoeren van een klic-melding;
- het maken van diverse bestekstekeningen;
- het bepalen van bestekshoeveelheden;
- het maken van een RAW-bestek;
- het maken van een V&G-plan-ontwerpfase;
- het houden van de nota van inlichtingen;
- het maken van een besteksbegroting.

Opdrachtgever

Gemeente Vlissingen

Aanbesteding

Onderhandse aanbesteding

Aannemer

Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V.

Aanneemsom

€ 217.400,00

Oplevering

Eind juni 2012

Toezicht / directie

Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

het opbreken van bestaande asfaltverharding
het afbranden van bestaande damwand
het gedeeltelijk verwijderen van fundering
het uitvoeren van grondwerken
het aanbrengen van nieuwe aansluitingen t.b.v. lijngoten
het aanbrengen van mantelbuizen
het deels aanbrengen van een nieuwe fundering (betongranulaat)
het aanbrengen van nieuwe lijnafwatering
het aanbrengen van straatbakstenen (Keiformaatmix)
het aanbrengen van natuursteenkeien
het aanbrengen van stelconplaten voor plaatsen van trappen
het aanbrengen van trappen (met hellingbaan), cortenstaal
het aanbrengen van anti graffiti coating op bestaande keermuur rondom dok van Perry
het treffen van verkeersmaatregelen i.v.m. het gefaseerd uitvoeren van het werk.

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl