Woonrijp maken openbaar gebied blok B, deelplan 1 Scheldekwartier te Vlissingen

ZEC heeft voor de gemeente Vlissingen de gehele civiel technische voorbereiding verzorgt.

De gehele verzorging bestond uit de volgende zaken:
- naverkenning/ inventarisatie gegegevens;
- het uitvoeren van een hoogtemeting (GPS);
- het uitvoeren van een funderingsonderzoek;
- het uitvoeren van een klic-melding;
- het maken van diverse bestekstekeningen;
- het bepalen van bestekshoeveelheden;
- het maken van een RAW-bestek;
- het maken van een V&G-plan-ontwerpfase;
- het houden van de nota van inlichtingen;
- het maken van een besteksbegroting.

Opdrachtgever

Gemeente Vlissingen

Aanbesteding

Onderhandse aanbesteding

Aannemer

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Aanneemsom

€ 392.000,00

Oplevering

Eind juni 2012

Toezicht / directie

Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

het opbreken van de bestaande bestrating (betonstraatstenen en straatbakstenen)
het opbreken van de bestaande asfaltverharding
het gedeeltelijk verwijderen van fundering
het uitvoeren van grondwerken
het aanbrengen van nieuwe kolkaansluitingen
het aanbrengen van mantelbuizen
het deels aanbrengen van een nieuwe fundering (betongranulaat)
het aanbrengen van nieuwe straatkolken
het aanbrengen van nieuwe lijnafwatering
het aanbrengen van straatbakstenen (Vlissingse mix)
het aanbrengen van natuursteenkeien
het aanbrengen van natuursteengootbanden
het aanbrengen van natuursteen entreetegels
het aanbrengen van natuursteen deksloof op bestaande keermuur
het aanbrengen van boomroosters, cortenstaal met gaatjespatroon “Vlissingen”
het aanbrengen van zitbanken, cortenstaal, gemonteerd op bestaande keermuur
het aanbrengen ondergrondseafvalcontainers
het treffen van verkeersmaatregelen i.v.m. het gefaseerd uitvoeren van het werk

Foto's

Vragen?

(0113) 567100
info@zecciviel.nl